22
sep
2010
0

Vil selge tribuner for 22 millioner

Glimt ønsker å selge Aspmyra som et ledd i planene om å berge klubben. Men tro ikke at Aspmyra kan selges i sin helhet. Og tro i alle fall ikke at Glimt eier mest her!

Aspmyra stadion har grovt sett tre eiere:

  • Selve bygget der Glimt har kontorer og losjer, eies av Aspmyra AS – et selskap som Glimt ikke har eierandeler i. Det samme selskapet eier også den gamle tribunen (NBank-tribunen) og tomta den står på.
  • Aspmyra Stadion AS, (Glimt 67%, Nordlandsbanken 33%), eier de to andre tribunene – Diadora og Toyota. Det er dette selskapet som har over 14 millioner i gjeld.
  • Kunstgresset inkludert undervarmen ligger i Bodø/Glimts balanse, men grunnen tilhører Bodø kommune.

Hvordan kan så salg av to tribuner berge Glimt?

Slik vi kan lese AN-artikkelen i dag (den ligger her – og etterlater flere spørsmål enn svar) mener Bodø/Glimt at kommunen bør overta Aspmyra Stadion AS. Gjør kommunen det, er Glimt kvitt sin del av gjelden i selskapet (67%) som samlet er på vel 14 millioner kroner.

Men i tillegg ønsker nok Glimt å få betalt i kroner tilsvarende den positive egenkapitalen i dette selskapet, som er på åtte millioner kroner.

Med andre ord: Glimt-ledelsen ønsker at kommunen i realiteten betaler 22 millioner kroner for to tribuner.

Tipper den kan bli tøff å svelge i dagens politiske klima, selv om Glimt kan føre i marken gode samfunnsøkonomiske, om enn ikke bedriftsøkonomiske, argumenter.

Aspmyra stadion som helhet, altså hele området, er ikke verdt mye i dag. Men området kan selvsagt bli verdt mye dersom man klarer å samle det hele i ett selskap og få omregulert til næringsformål. Dit er det langt fram, og forutsetter ny stadion ett eller annet sted.

Aspmyra AS eies av Kjell Lorentsen, Gunnar Johansen og Elise Thue-Nilsen.