10
nov
2010
0

Bodø buss-bløffes igjen

Hvorfor skal vi tro at Nordland fylkeskommune og Bodø kommune skal gi byen et bedre busstilbud fordi de har laget en kollektivplan for de neste 10 årene? Jeg tror vi blir buss-bløffet igjen.

For et par lørdager siden ringte jeg 177. Jeg tastet 5 for å få trafikkopplysningen for Nordland. En hyggelig dame hjalp meg med å finne neste buss fra Sandhorngata til Grønnåsen-krysset. Selv om det var omtrent en time til neste avgang, kl. 2017, var jeg tilfreds med informasjonen. Ute var det to iskalde varmegrader, sur vind og sludd i lufta. Jeg var på plass på busstoppet 2010 for sikkerhets skyld. En drøy halvtime senere ga jeg opp. Bussen kom aldri.

Jeg fortalte tre-fire venner om opplevelsen, og reaksjonen var omtrent lik hos dem alle: – Sånn er det bare. Du kan ikke stole på bussen i Bodø.

Busstilbudet i byen vår er en skandale. I generasjon etter generasjon lærer folk i Bodø at når det kommer til transport må du sørge for deg selv. Mange husstander har to biler, og selv ikke den ivrigste miljøforkjemper kan bebreide dem for det.

Ikke sikkert bussen kommer til busstoppet ditt i Bodø.

Ikke sikkert bussen kommer til busstoppet ditt i Bodø.

Hvem har ansvaret for denne elendigheten? Egentlig er ansvaret oversiktlig: samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Den ledes av fylkesråd May Valle, Venstre. Jeg skulle gjerne hatt telefonnummeret til henne da jeg sto og ventet på bussen som aldri kom den nevnte lørdagen.

Da skulle jeg gitt henne beskjed om nok en svært skuffende bussopplevelse i Bodø, og samtidig fortalt venstrepolitikeren at det hun kaller for et busstilbud ikke er annet enn en provoserende usjarmerende kombinasjon av dyrt, dårlig og upålitelig.

I juni ble Kollektivplan Bodø 2010-2021 sendt ut på høring. Dette er en plan som er utarbeidet av Nordland fylkeskommune sammen med Bodø kommune. Den skal behandles i fylkestinget i desember og kommer opp i bystyret på nyåret en gang. Planen inneholder veldig mange gode forslag til forbedringer av busstilbudet i Bodø, men jeg tror ikke noen av dem blir gjennomført. Mitt tips er at fylkestinget ikke gjør annet enn å si “Se for en fin plan!” uten å putte penger i den. Bystyret kommer til å gjøre omtrent det samme og begge vil sikkert si at de ikke putter penger inn i prosjektet før Staten har gjort det. Eller noe sånt.

Poenget mitt er ganske enkelt at selv om Kollektivplanen er nådeløs i sin beskrivelse av det dårlige tilbudet, finnes det ikke politisk kraft og/eller evner til å få gjort noe.

Nordland fylkeskommune har ikke nettopp fått ansvaret, den har hatt det lenge. I januar i år ble det inngått en ny sjuårsavtale med SB Nordlandsbuss som skal kjøre bussene i byen. Om vi tenker på busstilbudet slik det framstår i all sin elendighet, er det lett å påstå at fylkeskommunen må være en dårlig bestiller. Med en bestillerkompetanse på et normalt nivå ville de kanskje fått med i det minste følgende tre punkter i avtalen med busselskapet:

  1. Bussene må betjenes av høflige og imøtekommende sjåfører som behandler passasjerene som kunder, ikke problemer.
  2. Bussene må stoppe på de oppgitte plassene til ca oppgitt tid.
  3. Bussjåførene kan ikke ut fra eget ønske plutselig bestemme seg for å kjøre en annen trasé enn den som gjelder for ruten.

Med disse betingelsene innfridd, ville en del av frustrasjonene blåses vekk. Men dette er selvsagt ikke tilstrekkelig til å gi byen ett bussløft. Vi snakker tross alt om en by hvor det årlig gjøres 42 bussreiser per innbygger. I Tromsø er tallet 109 og landsgjennomsnittet er 81.

I Kollektivplan Bodø kan vi lese at “tilbudet fremstår som mindre vellykket” og at dette “trolig forklares ved svakheter i utformingen av systemet”. Systemet det her snakkes om er Bodøs 25 forskjellige busslinjer hvor de fleste har få og uregelmessige avganger i døgnet. Det er svært vanskelig å orientere seg i tilbudet.

Alt dette er vi jo smertelig klar over, vi som bor i byen og som gjerne hadde brukt buss mye oftere enn i dag. Og situasjonen er selvsagt ikke ny for de ansvarlige heller. Derfor fremsto det som en hån da fylkeskommunen i fjor jublende presenterte mange nye og miljøvennlige busser i forskjellige størrelser. Det er ikke bussene rent fysisk vi klager på, må dere skjønne. Da jeg ventet forgjeves på en buss gjorde det meg ikke mildere stemt at den bussen som ikke kom, er siste skrik.

Et siste moment i denne klagesangen: Kollektivplan Bodø anbefaler en kombinasjon av gulrot og pisk for å få flere til å kjøre kollektivt. Politikerne i Bodø, altså bystyret, er veldig kåt på pisken og har gjort mange parkeringsplasser i sentrum avgiftspliktig for å presse folk til å ta buss.

Gulroten lar imidlertid vente på seg, og byens bilforhandlere er sikkert glad for det.

Har du noen gode busshistorier å dele fra Bodø? Bruk gjerne kommentarfeltet under her!