10
jun
2011
0

Viktig ekstraordinært årsmøte

Bodø/Glimt inviterer til ekstraordinært årsmøte fredag 24. juni. Én sak på dagsorden: Nytt styremedlem.

Når svært så omtalte bedrifter og klubber ser seg nødt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte, pleier jo det normalt å være litt dramatikk. I dette tilfellet er det helt udramatisk, men fortsatt veldig viktig: klubben skal få nytt styremedlem som samtidig er ungdomsleder i klubben.

Mistet motivasjonen

Kjell Giæver har vært styremedlem og ungdomsleder siden årsmøtet i februar 2009. Under hans ledelse har ungdomsavdelingen vært godt ivaretatt, ikke minst økonomisk. For en måneds tid siden bestemte hans sønn seg for å slutte i Glimt, og Kjell ga beskjed om at med den beskjeden forsvant hans motivasjon til fortsatt bruke masse tid på klubben.

Som ny ungdomsleder foreslås Rune Jensen (51). Han er allerede engasjert i ungdomsavdelingen som trener for sønnens lag sammen med Ola Haldorsen, og har dessuten gjennom mange, mange år vært en støttespiller for klubben i større og mindre grad.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bodø/Glimt juni 2011

Bodø/Glimt skal velge nytt styremedlem på ekstraordinært årsmøte 24. juni 2011.

Flytte de beste

Rune Jensen er nær venn av Glimts administrasjonssjef Tor Ove Falch, og akkurat dette forholdet kan kanskje by på noen utfordringer. Ikke fordi det foreligger noen slags tvilsomme koblinger, men fordi Tor Ove ved flere anledninger har talt for å flytte elitelagene i ungdomsavdelingen organisatorisk, og la dem styres av administrasjon/A-lagsmiljøet.

Dette er svært omstridt, og mange i ungdomsavdelingen spør seg nå om den nye ungdomslederen kommer til å jobbe for en slik endring.

Uansett blir Rune Jensen nytt styremedlem i Glimt, og med ham som leder er jeg sikker på at ungdomsavdelingen kommer til å bli fornuftig og godt drevet. Så vil jeg samtidig bare si at jeg personlig håper ungdomsavdelingen ikke blir delt, slik Tor Oves forslag innebærer, gitt at jeg har forstått dette riktig.