12
okt
2011
0

Jagerflystøy kun i Bodø

Er det virkelig sånn at støyen fra de nye kampflyene kun høres i Bodø? Motstandere har på et ett eller annet merkelig vis klart å kaste hele støyproblematikken over på bodøalternativet.

Alt er tydeligvis tillatt i kampen om kampflybasen og i kjærlighet til sitt eget alternativ. De som ønsker å flytte kampflytyngdepunktet fra Bodø og til enten Ørland, Evenes og/eller Andøya fremstiller Bodø som tilnærmet uaktuell rett og slett fordi støyen blir for plagsom for oss som bor her.

Ved siden av økonomi, er altså støyen fra de framtidige jagerflyene Norge skal ta i bruk, utnyttet maksimalt for å gjøre Bodø uaktuell som kampflybase. Begge argumentene er faktisk like dårlige, men merkeligst er det at bråket fra de nye jagerflyene fremstilles som et problem for Bodø alene. Det er som om kampflystøy kun kan høres her i byen.

Hver gang det kommer fram ett eller annet knyttet til støy og de nye jagerflyene nevnes dette som et argument MOT Bodø. Dette til tross for at Bodø faktisk er det støymessig beste alternativet, riktignok gitt at flystripen flyttes og at støynivået blir som oppgitt av produsenten. Flytting av flystripen er som kjent blitt en forutsetning for bodøalternativet, og på det området som fristilles skal det etableres næringsliv, ikke boliger.

Forsvarsdepartementets beregninger viser faktisk at med den nye stripa, blir støyen mindre for innbyggerne i Bodø selv med flere og mer støyende fly, men fortsatt kjøres altså støyproblematikken fram som et rent bodøproblem.

Hvordan er så situasjonen på for eksempel Ørland? Høres ikke flystøy der nede? Ved siden av at støyen naturligvis vil prege dagliglivet for mange av innbyggerne i denne kommunen, blir kampflybasen liggende tett inntil Grandefjæra. Grandefjæra er et naturreservat med de strengeste vernebestemmelser etter Ramsar-konvensjonen og med et dyre- og fugleliv som er svært ømtålig for nettopp støy. I dag har Forsvaret dispensasjon for bruk av F16 i dette området, men for øvrig er det ikke en gang lov med modellfly eller motorbåt der.  Hvor logisk er det at du ikke kan kjøre modellfly eller motorbåt i området, og at det samtidig er greit å utsette faunaen for brøl fra jagerfly?

Folkene bak Ørland-alternativet er ikke så opptatt av å snakke om akkurat dette, men viser altså langt større omsorg for hvor plaget bodøfolk kan bli.

Enn på Andenes? Det er i dag ikke så veldig mye flytrafikk på Andøya flystasjon sammenlignet med Bodø, verken sivil eller militær, men det som er der høres veldig godt fordi inn- og utflyging skjer over Andenes sentrum.

Ørland bruker en fremskutt base på Andøya som et støyargument i den forstand at med noen fly der oppe så vil støymengden på Ørlandet reduseres, et argument med like tvilsom substans som støyargumentasjonen for øvrig. Og vi ser at Ørlands omsorg begrenser seg til bodøfolk.

Det spilles en tøff kamp om å få være vertskap for Norges nye jagerfly. I en slik kamp må vi nok tåle at både det ene og det andre argumentet strekkes lengst mulig for å kunne brukes til egen fordel. Men det hadde vært ønskelig at flere enn bodømiljøet tok inn over seg at støyen av F35A-jagerne ikke er en utfordring kun for oss som bor her.

Forøvrig er det stor usikkerhet ikke bare knyttet til hvor politikerne til syvende og sist velger å plassere de nye kampflyene, men også om når disse flyene faktisk kan leveres. Se ikke bort fra at F16 blir vårt jagerfly i 10-12 år til. Mye kan skje i årene som kommer, og jeg føler meg rimelig trygg på at tiden bare forsterker Bodøs posisjon som kampflytyngdepunkt.

F-35 A. All rights reserved by Lockheed Martin.

F-35 A. All rights reserved by Lockheed Martin