21
nov
2011
0

Spillerutviklerne i Glimt: Foreldrene betaler mest

1333 kroner i måneden. Foreldrene til de utvalgte 13-16-åringene som får plass på Glimts tre satsingslag må betale en vesentlig del av hva det koster å ha ansatt spillerutviklerne.

Tidligere har det vært kjent at Nordlandsglimt AS går inn med 400 000 kroner i året i tre år øremerket spillerutviklerne.

Men foreldrene til de som får plass på satsingslagene skal betale dobbelt så mye:

Dette var et satsingslag i 2009, og denne gjengen vant Norway Cup. Blant de som var med ser vi Daniel Berntsen (forreste rekke til høyre), og det er spillere av hans kaliber Glimt ønsker flere av. Foto: Per-Inge Thorud Johnsen.

Dette var et satsingslag i 2009, og denne gjengen vant Norway Cup. Blant de som var med ser vi Daniel Berntsen (forreste rekke til høyre), og det er spillere av hans kaliber Glimt ønsker flere av. Foto: Per-Inge Thorud Johnsen.

Etter hva som sies vil det koste 1333 kroner i måneden å ha en spiller på ett av satsingslagene. Det er 18 spillere på det eldste laget og 32 småguttespillere fordelt på to lag.

Dette blir i alt 50 spillere og foreldrebetalingen kommer totalt på 800 000 kroner i året.

I tillegg til 1333 kroner i måneden må disse spillerne svare for Glimts vanlige treningsavgift (2000 kroner) og medlemskontingent (550 kroner).

I rene utlegg blir det fort 20 000 kroner per spiller om vi også tar med utstyr og litt diverse.

Klubben betaler det som ikke dekkes av foreldreandelen og tilskuddet fra Nordlandsglimt.

Spillerutviklerne i Glimt er ikke akkurat topplønnet – vi snakker om mellom 300 000 og 350 000 kroner per hele stilling i rene lønnsutgifter.

Her er søndagens sak om de fire som fikk jobbene som spillerutviklere i Glimt.