Kirurger møtte journalister i Bodø

Torsdag kveld arrangerte Nordland legeforening og Salten presseklubb debattmøte under tittelen «Journalistikk på helsa løs» med utgangspunkt i den såkalte kirurgisaken ved Nordlandssykehuset i sommer. Jeg var en av over 100 som deltok på møtet.

Personlig synes jeg tidspunktet for denne debatten er dårlig all den tid både Nordlandssykehuset og Legeforeningen har klaget media inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og enda viktigere at Helsetilsynet ikke har konkludert i alle operasjonssakene som er inne til behandling der.

Men debatt ble det selvsagt uavhengig av mine motforestillinger, og i panelet satt Margit Steinholt, leder for Nordland legeforening, Henrik Sloth, overlege kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset, Jan-Eirik Hanssen, ansvarlig redaktør i Avisa Nordland og Arnstein Johansen, redaksjonssjef i VG.

Som ventet ble dette møtet en slags forpostfektning foran PFU-behandlingen av de nevnte klagene. Men ikke desto mindre kom det en del uttalelser som jeg merket meg.

Først ut var Jan-Eirik Hanssen som rett og slett konkluderte: – I denne saken er jeg rimelig komfortabel med alt som ble gjort av oss.

Og: – Alle andre kilder i denne saken er identifisert. Hvorfor skulle vi unnlate å presentere navnene på de to kirurgene?

Så var det Henrik Sloth sin tur, og hans innledende kommentar var det kraft over:

– Avisenes angrep mot navngitte leger er så bekymringsfullt at det nærmer seg det kriminelle.

Sloth var også nådeløs i sin kritikk av media som overhodet ikke var interessert i å komme med fakta rundt påstandene om at friske organer var fjernet.

– Fjernet organer fra friske mennesker, skrev dere. Denne historien holder ikke vann, sa Sloth.

VGs representant, Arnstein Johansen, startet med en hyllest av Avisa Nordlands jobb med denne saken, før han etter hvert viklet seg inn hvorfor VG ikke bare navnga kirurgene, men gjorde et poeng av at de ikke er fra Norge.

Dette fikk Henrik Sloth til å si:

– Dette nærmer seg rasisme.

Men aller mest alvor var det nok over en av påstandene til Margit Steinholt i legeforeningen:

– Det er flaks som gjør at det ikke har gått liv i denne saken. Og æren for den flaksen skal media absolutt ikke ha, sa hun og gikk langt i å antyde hvor tung denne saken har vært for mange av de involverte, både pasienter og helsepersonell.

Etter hvert handlet møtet mye om hvorfor ikke media hadde presentert faktiske opplysninger om disse operasjonene. Det er nemlig slik, veldig forenklet sagt, at det skjer relativt ofte at man må fjerne organer fordi det foreligger begrunnet mistanke om kreft. Dette faktum ble aldri presentert i verken VG eller Avisa Nordland før lenge etter at saken hadde sluttet å rulle.

Både AN-redaktøren og VG-representanten mente denne informasjonen var det informasjonsavdelingen ved Nordlandssykehuset som burde fremskaffet. – Men ansvaret for at vi ikke kom med denne informasjonen er mitt, sa Jan-Eirik Hanssen likevel.

Etter en runde hvor panelet fikk dominere, kom publikum i salen til ordet. Flere uttrykte stor skepsis til medias evne til å gi et nyansert bilde i en komplisert sak, og spesielt VG fikk kjørt seg kraftig på at de ikke hadde lyttet når leger ved Nordlandssykehuset og Oslo Universitetssykehus hadde forsøkt å komme med faglig informasjon.

Høgskolelektor i journalistikk, Fritz Breivik, kom med et direkte spørsmål til AN-redaktøren:

– Hva slags konsekvenser vil det få dersom Legeforeningen og Nordlandssykehuset vinner fram i PFU?

Hanssen svarte at han hadde tro på seier i PFU. – Men jeg går ikke av om det blir tap på et punkt eller to.

Møteleder Kari Karstensen fulgte opp med spørsmål om ikke de involverte journalister bør presenteres med navn og bilde dersom PFU feller AN.

– Vi kommer til å dekke denne saken som vi dekker andre PFU-saker vi er involvert i. Men jeg har lovet Henrik Sloth at vi skal kjøre denne saken på førstesiden.

Og så var det en representant for NRK Nordland, som også har vært dataprogrammerer. Hun lurte på hvorfor man aksepterte at det kan skje feil på sykehus. – Når jeg programmerte fakturaer for Telenor, ble ikke feil akseptert, sa hun som eksempel til etterfølgelse(?).

Det fikk Henrik Sloth til å avslutte med: – Vi har åpenbart en informasjonsutfordring med å få folk til å forstå at det aldri kan bli risikofritt å la seg operere eller bli innlagt på sykehus selv om det er det vi hele tiden jobber for.

Her er Raseri.nu sin presentasjon av møtet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *