Dårlig taper, Nordland Taxi?

Bodø Sightseeing vant anbudet om rekvisisjonsbasert pasienttransport i Salten mens Nordland Taxi tapte. Det tålte ikke Nordland Taxi, eller?

Det må være lov å spørre om Nordland Taxi rett og slett er en så dårlig taper at de nå skyver pasienter og passasjerer foran seg for å ødelegge for anbudsvinneren, Nordlandssykehuset og Helse Nord – OG for pasientene.

Mafia
At drosjesjåfører truer med å nekte å kjøre folk til lege eller sykehus selv om passasjeren slett ikke skal ha pasienttransport, har et slags preg av mafia over seg. Det mangler bare at de kjører passasjeren til et øde sted og setter vedkommende av uten sko og penger.

Det er vanskelig å finne noe å sammenligne med, men jeg kan jo prøve:

La oss si at Norwegian vant et anbud om rekvisisjonsbasert pasienttransport mellom Bodø og Tromsø i konkurranse med SAS. Så kommer du på flyplassen i Tromsø og ønsker å kjøpe billett til Bodø med SAS. SAS spør hva du skal gjøre i Bodø, og dersom det viser seg at du har et ærend hos en fysioterapeut, lege eller på sykehuset blir du nektet. Det hjelper ikke at turen er privat eller ikke har noe med rettighetsbelagt pasienttransport å gjøre.

Dette ville jo selvsagt aldri skjedd, men det er det som faktisk er på gang fra søndag av, om vi skal tro lederen i Bodø Taxi, Jonny Sandmo. Og det gjør vi jo.

Sandmo og hans kolleger i byens drosjer nekter å kjøre folk til lege, fysioterapeut eller sykehus fra og med 1. juni for det er fra den dagen vinneren av anbudet, Bodø Sigthseeing, overtar den rekvisisjonsbaserte pasienttransporten i vår kommune.

Forvirret?
For oss utenfor denne «krigssonen» kan konflikten virke litt komplisert og merkelig med ord som rekvisisjonsbasert, passientrettighet og samordning. Kort fortalt er saken som følger:
En EØS-bestemmelse gjør at rekvisisjonsbasert pasienttransport må konkurranseutsettes, og Helse Nord lyste ut anbudskonkurranse.
Ved årsskiftet kåret Helse Nord Bodø Sightseeing som vinner av anbudskonkurransen, og inngikk avtale med selskapet.
1. mai startet Bodø Sightseeing denne transporten i kommunene Meløy, Gildeskål, Fauske, Beiarn og Saltdal.
1. juni står kommunene Bodø, Sørfold, Hamarøy og Tysfjords vestside for tur, og dermed har Bodø Sightseeing overtatt ansvaret for hele det området denne anbudskonkurransen omfattet.
Det betyr igjen at de drosjene som tidligere tok seg av denne transporten, får mindre å gjøre – et konkret resultat av at de leverte inn et anbud som ikke var godt nok.

Når så Sandmo og hans medlemmer i Nordland Taxi truer med å nekte enhver transport til/fra sykehus og leger eller fysioterapeuter, er det altså fordi de er i krigen. Vi hadde selvsagt skjønt dem dersom de samme drosjene nektet å ta rekvisisjonsbasert transport som anbudsvinneren ikke klarer å levere.

Men at de nekter å transportere enhver som skal til for eksempel en lege, blir for dumt. Og det at jeg skriver disse linjene betyr vel at jeg ikke lenger kan regne med å få taxi i Bodø. Såpass primitivt ser dette ut til å være.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *