Nasjonale prøver en nasjonal ulykke?

Fornuftige tester av læring blir til sensasjons-rangering av landets skoler.

Saltstraumen skole havner nederst på resultatlisten over regneferdigheter blant åttendeklassinger i Norge. Bør du flytte fra Saltstraumen dersom du har barn i skolepliktig alder?

Saltvern skole havner helt oppe på en 49. plass (av 938) på samme listen. Bør du flytte til den delen av Rønvik for å sikre barna dine skoleplass der?

Onsdag presenterte Utdanningsdirektoratet resultatene etter de nasjonale prøvene som ble gjennomført i høst. Dette er prøver som alle landets 5. og 8. klassinger gjennomfører i regning og lesing i norsk og engelsk. Hensikten er å få informasjon om hvordan skolene utvikler opplæringen sin.

Men en annen hensikt er minst like fremtrende, om enn ikke tilsiktet. Skolene blir nå gjenstand for en rangering i media hvor resultatene av de nasjonale prøvene brukes under titler som «Her er de beste og dårligste skolene».

Den opprinnelige hensikten med de nasjonale prøvene har vi svært stor sans for. Det er fornuftig å sjekke opplærings-utviklingen på alle landets skoler systematisk og jevnlig. På den måten kan vi som foreldre få et signal om hvordan skolen utvikler seg, og skolens ledelse ser om anstrengelsene de legger ned gir resultater. Innen regning og lesing av norsk/matte. Ikke noe annet.

De nasjonale prøvene forteller altså bare en liten flik av sannheten om kvaliteten på en skole. Vi vet jo alle at skolen er arena for læring av mye, mye mer enn matte og leseferdigheter. Derfor blir det hårreisende feil å utrope én skole som den beste og en annen som den dårligste på bakgrunn av disse nasjonale prøvene.

Er dette medias ansvar? Selvsagt er det medias (også ab24s) hang til forenkling som gjør fremstillingen såpass unyanset som den blir. Samtidig blir media naturlig nok oppildnet av det faktum at skolesjefer, rektorer og lærere legger så stor vekt på disse prøvene at man nesten skulle tro vi snakket om avsluttende eksamener for de samme folkene. Så viktig er et godt resultat blitt at noen skoler bevisst har jobbet for klar forbedring innen regning og lesing utelukkende for å karre seg opp på resultatlistene på de nasjonale prøvene.

Kanskje det er i disse bestrebelsene mange glemmer alt det andre en skole skal være dyktig på?

Blant annet å lære elever folkeskikk og at man ikke skal mobbe skolekamerater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *