Asylmottak ja takk

Bodø skal ta i mot 300 asylsøkere. Det er bra.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bestemt seg for å etablere ytterligere 150 asylmottaksplasser i Bodø som dermed får totalt 300 mottaksplasser i år. UDIs store utfordring er at det strømmer til med asylsøkere til Norge, og de 5800 nye mottaksplassene må suppleres med ytterligere 2000 tidlig i 2009.

Etableringen av slike asylmottak skjer på forretningsmessig vis ved at UDI vurderer tilbud fra aktuelle drivere og velger de som helhetlig vurdert kan gi det beste tilbudet.

Selv om Bodø kommune i første omgang takket pent nei til de 150 siste mottaksplassene, har UDI benyttet seg av sin rett til å se bort fra brevet fra ordføreren og inngått avtale med en ny driftsoperatør som skal gjøre Løding leir om til et asylmottak. De første asylsøkerne kommer sannsynligvis til Løding allerede før jul.

Det dukker alltid opp en del kritiske røster når spørsmålet om asylmottak reises. Kritikken er ofte grumsete og mer eller mindre dårlig skjult rasisme kombinert med uvitenhet.

Det er en selvfølge at vi må ta i mot mennesker som søker asyl. En asylsøker er i utgangspunktet et menneske som kommer til Norge på egen hånd og ber om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. En flyktning er en person som er forfulgt i hjemlandet. Hvis UDI godkjenner søknaden om asyl blir asylsøkerens status endret til flyktning.

Det er dessverre mange og gode grunner til at millioner av mennesker er nødt til å flykte fra hjemlandet sitt. Mange nordmenn måtte gjøre det samme under krigen. Noen prøver å få status som flyktning uten at de har krav på det, og det er i denne kontrollfasen søkerne blir boende på mottak som for eksempel Løding leir.

At kontroll av asylsøkernes reelle situasjon er viktig, bekreftes gjennom det faktum at av de som fikk sin søknad behandlet første halvdel av 2008 ble 41 prosent innvilget oppholdstillatelse. Men dette betyr ikke at vi, hverken som nasjon eller som enkeltpersoner, kan behandle hele gruppen asylsøkere uten respekt og verdighet. Norge er forpliktet til å ta i mot asylsøkere, og vi i Bodø må være med på det som UDI-direktør Ida Børresen kaller en nasjonal dugnad.

Vi bør være glad for at vi får lov til å bidra til å hjelpe mennesker på flukt og dermed være en del av et sivilisert og humant samfunn.

Rasistene og asylmottak-motstanderne gleder seg neppe i samme grad, men de kan jo kanskje i det minste la seg oppmuntre av at et mottak som det vi nå får på Tverlandet, betyr åtte nye arbeidsplasser og genererer inntekter til lokalsamfunnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *