Ekstraordinært årsmøte eller kamp mot Oddleif/Benn?

Det sittende styret i Bodø/Glimt bør nå innkalle til et ekstraordinært årsmøte i Bodø/Glimt om 14 dager for å få valgt inn det nye styret. Alternativet er å mobilisere motstand mot valgkomiteens forslag. Det har aldri skjedd før.

Tidligere i dag (onsdag 30. november) bekreftet Benn Eidissen at han og valgkomiteen ønsker å fjerne Mads Torrissen som styreleder i klubben og dessuten gjøre en del andre endringer i styret. Hele denne prosessen med å fjerne Mads Torrissen virker så langt temmelig uverdig selv om Eidissen og valgkomiteen nok hadde gode grunner til å gjennomføre et lederskifte. Men det skal jeg komme tilbake til i en senere bloggpost.

Nå er det viktig at det sittende styret vurderer om de skal benytte seg av denne paragrafen i Glimts lover:

7-6 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måter som ordinært årsmøte og innkalles av hovedstyret med 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

Bodø/Glimt står overfor store utfordringer både sportslig og økonomisk i 2017, og det vil derfor være meningsløst om ikke det nye styret får starte arbeidet så snart som overhodet mulig. Viktige avgjørelser må tas kjapt og bør da tas av de som skal sitte med ansvaret når sesongen skrider frem.

Det er jo åpenbart også det valgkomiteen legger opp til med sin rekordtidlige fremlegging av forslag til nytt styre. Normalt kommer denne innstillingen noen få uker før årsmøtene som arrangeres i månedsskiftet februar/mars.

Det er altså mange gode argumenter for et ekstraordinært årsmøte.

Ta opp kampen?

Et annet alternativ kan altså være å mobilisere mot valgkomiteens forslag til ny styreleder. Sponsor (og Mads Torrissen-kompis) Tore Berg-Jensen har flere gode argumenter for hvorfor det ikke er naturlig å sparke styrelederen nå i dette intervjuet med Bodø Nu.

Mange har stilt seg hoderystende til forslaget om Oddleif Olavsen som styreleder i Glimt, undertegnede inkludert. Jeg forstår rett og slett ikke tankene bak, og akkurat nå – et par dager etter at dette ble kjent – fortoner det hele seg som et kompisløp med Benn og Oddleif.

Det hadde derfor vært interessant om man kunne stablet et bedre alternativ på beina så snart som mulig. Å tro at dette kan være Mads Torrissen er lite sannsynlig all den tid Benn Eidissen i intervju med AN går svært langt i å antyde at tunge sponsorer ønsker ny leder.

Valg i Glimt har alltid foregått på den måten at valgkomiteen har kommet med sin innstilling og årsmøtet har applaudert. Kanskje kan denne prosessen vise seg annerledes? Jeg vet i alle fall at flere snakker om å komme med et alternativ. Så spørs det om de lykkes.

Spørsmålet om hvem som skal lede Glimt i årene fremover burde naturligvis vært koblet opp mot en grundigere selvransakelse i hele klubben. Vilje til en slik øvelse synes ikke til stede selv om den burde vært godt i gang nå. Og den burde selvsagt ikke bare handlet om styresammensetningen, men om hele klubben og samtlige ansatte/involverte.

Om det blir en kamp mot valgkomiteens forslag tror jeg den har størst sjanse for å lykkes dersom det innkalles til ekstraordinært årsmøte om kort tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *