Jagerflystøy kun i Bodø

Er det virkelig sånn at støyen fra de nye kampflyene kun høres i Bodø? Motstandere har på et ett eller annet merkelig vis klart å kaste hele støyproblematikken over på bodøalternativet.

Alt er tydeligvis tillatt i kampen om kampflybasen og i kjærlighet til sitt eget alternativ. De som ønsker å flytte kampflytyngdepunktet fra Bodø og til enten Ørland, Evenes og/eller Andøya fremstiller Bodø som tilnærmet uaktuell rett og slett fordi støyen blir for plagsom for oss som bor her.

Ved siden av økonomi, er altså støyen fra de framtidige jagerflyene Norge skal ta i bruk, utnyttet maksimalt for å gjøre Bodø uaktuell som kampflybase. Begge argumentene er faktisk like dårlige, men merkeligst er det at bråket fra de nye jagerflyene fremstilles som et problem for Bodø alene. Det er som om kampflystøy kun kan høres her i byen.

Hver gang det kommer fram ett eller annet knyttet til støy og de nye jagerflyene nevnes dette som et argument MOT Bodø. Dette til tross for at Bodø faktisk er det støymessig beste alternativet, riktignok gitt at flystripen flyttes og at støynivået blir som oppgitt av produsenten. Flytting av flystripen er som kjent blitt en forutsetning for bodøalternativet, og på det området som fristilles skal det etableres næringsliv, ikke boliger.

Forsvarsdepartementets beregninger viser faktisk at med den nye stripa, blir støyen mindre for innbyggerne i Bodø selv med flere og mer støyende fly, men fortsatt kjøres altså støyproblematikken fram som et rent bodøproblem.

Hvordan er så situasjonen på for eksempel Ørland? Høres ikke flystøy der nede? Ved siden av at støyen naturligvis vil prege dagliglivet for mange av innbyggerne i denne kommunen, blir kampflybasen liggende tett inntil Grandefjæra. Grandefjæra er et naturreservat med de strengeste vernebestemmelser etter Ramsar-konvensjonen og med et dyre- og fugleliv som er svært ømtålig for nettopp støy. I dag har Forsvaret dispensasjon for bruk av F16 i dette området, men for øvrig er det ikke en gang lov med modellfly eller motorbåt der.  Hvor logisk er det at du ikke kan kjøre modellfly eller motorbåt i området, og at det samtidig er greit å utsette faunaen for brøl fra jagerfly?

Folkene bak Ørland-alternativet er ikke så opptatt av å snakke om akkurat dette, men viser altså langt større omsorg for hvor plaget bodøfolk kan bli.

Enn på Andenes? Det er i dag ikke så veldig mye flytrafikk på Andøya flystasjon sammenlignet med Bodø, verken sivil eller militær, men det som er der høres veldig godt fordi inn- og utflyging skjer over Andenes sentrum.

Ørland bruker en fremskutt base på Andøya som et støyargument i den forstand at med noen fly der oppe så vil støymengden på Ørlandet reduseres, et argument med like tvilsom substans som støyargumentasjonen for øvrig. Og vi ser at Ørlands omsorg begrenser seg til bodøfolk.

Det spilles en tøff kamp om å få være vertskap for Norges nye jagerfly. I en slik kamp må vi nok tåle at både det ene og det andre argumentet strekkes lengst mulig for å kunne brukes til egen fordel. Men det hadde vært ønskelig at flere enn bodømiljøet tok inn over seg at støyen av F35A-jagerne ikke er en utfordring kun for oss som bor her.

Forøvrig er det stor usikkerhet ikke bare knyttet til hvor politikerne til syvende og sist velger å plassere de nye kampflyene, men også om når disse flyene faktisk kan leveres. Se ikke bort fra at F16 blir vårt jagerfly i 10-12 år til. Mye kan skje i årene som kommer, og jeg føler meg rimelig trygg på at tiden bare forsterker Bodøs posisjon som kampflytyngdepunkt.

F-35 A. All rights reserved by Lockheed Martin.
F-35 A. All rights reserved by Lockheed Martin

13 kommentarer

 1. Blir bodø en bedre by å bo i uten kampflybase?

  Det er litt underlig at praktisk talt all diskusjon dreier seg om at vi i bodø skal ha kampflybase, og at de andre ikke skal ha.
  Bodø kunne kanskje ha samla seg om Andøya/Evenes, som er typsiske distrikter som virkelig trenger disse arbeidsplassene. Bodø vokser uansett, og har allerede stort press p leiemarkedet med skyhøye priser, kostbare boliger for unge etablerere, og nok av andre voksesmerter.

  Finnes det noen tanker om Bodø som terrormål? Er ikke dette relevant?

  Dette er sider av saken jeg savner i debatten, og selvsagt miljøaspekter, energiforbruk, tror et jagerfly bruker om lag like mye i timen som det trengs for å varme opp et hus,,,

  Det kan synes som om alt i bodø handler om å vokse( for enhver pris) og karre til seg mest mulig, hvor er solidariteten med andre byer, småsteder i fylket, Kan BODØ bli en raus fylkeshovedstad?

  Bare noen spørsmål fra sidelinja…

  1. Hei Svein-A!
   Jeg skal ikke gå inn på alle de for så vidt interessante spørsmålene du stiller, men punktet om at Bodø burde kjempet for å legge kampflybasen til Evenes/Andenes og Bodø ønsker å karre til seg mest mulig, vil jeg si én ting om:

   Slik jeg ser det ligger Norges kampflybase i Bodø. Det bodømiljøet kjemper for, er Å BEHOLDE posisjonen som tyngdepunkt på dette området. At man kjemper for å beholde noe man faktisk allerede har, synes jeg faktisk er helt legitimt.

   Ellers skal du ha takk for innlegget ditt.
   Mvh Børre 🙂

  2. Hei igjen, ja, skjønner jo at miljøer i bodø sloss for å bygge ut med kamflybase, styrke denne og flymiljøet i Bodø. Men som vi vet så er Nordland en taper når det gjelder befolknignsutvikling, og Bodø er avhengig av et sterkt omland. Forutsatt et like godt militærfaglig alternativ, kunne kanskje Andenes eller Evenes vært et såkalt distriktsalternativ som kunne ha ført til at basen ble lagt til Nordland. Men min mening er at jeg håper at miitærfaglige hensyn blir avgjørende, men så langt finnes det vel ikke en eneste lokaliseringsdebatt av noe format der en kan si at faglige føringer har vært de eneste. Problemet med debatten er det gode gamle lokalavissyndromet, alt som er bra for oss er det eneste riktige, og de andre tar feil og motarbeider oss med uærlige midler. Oss mot røkla, om du vil. En sånn debatt er kjedelig, tåkelegger og ender i ren ørkenløshet, jeg synes dette er typisk for den debatten som er førende i Bodø om kamfplybasen, dessverre. Savner en analystisk innstilling og forsøk på seriøs vurdering av alternativer i media. ( Jeg har nok alt for lite kunnskaper selv til å mene noe om dette i denne saken, men blogg er blogg:)

 2. Interessant sak du tar opp. Jeg har tjenestegjort både i Bodø, på Ørland og på Rygge og vet alt om jagerfly og flystøy. Mitt hjertesukk er at våre generaler valgte feil fly, som erstatter for F-16. Svensken har et mer en godt nok fly for det norske luftforsvaret, og som var vesentlig billigere. Hadde vi valgt dette hadde vi kunne opprettholt jagerflyoperasjoner både i Bodø, Ørland og Rygge. Det hadde vært mye mer riktig, enn å krangle om Bodø eller Ørland er best. Flystøy er flystøy, jeg er kjempelykkelig for at jeg slipper å høre jagerflyene over hustakene her i Moss, det til tross for mer enn 50 år som «barn av NATO», og med hjerte godt begravet i både Bodø og på Ørland.

  1. Du sier at Norge valgte «feil» jagerfly og at det svenske alternativet var godt nok for luftforsvaret. Godt nok for hva da blir et naturlig spørsmål. F35 kjøpet er gjort i et 50 års perspektiv fra prosessstart til utfasing. Det nye kamplyet skal virke sammen med andre kapasiteter og bygge en krigsforebyggende terskel når vi skriver 2030, 2040 og 2050. Det vil si at de kapasitetene de tilsammen har, skal gjøre en kost/nytte vurdering av et angrep på Norge til en for kostbar affære for en potensiell angriper.

   50 femtegenerasjons jagerfly er en god start, men uten samspill med andre kapasiteter, ikke avgjørende viktige alene. Jagerflyene må operere i samspill en moderne marine med både overflate og undervannskapasitet og en hær som er moderne oppsatt og i et tilstrekkelig antall til å kunne yte motstand i en bakkestrid. Hvor flyene plasseres er i en slik sammenheng mindre viktig. Det som vil være viktig er at rammefaktorene for personellet er slik at vi kan tiltrekke oss de beste folkene til å bemanne både fly og være i støtteapperatet.

   Fra mars til august hadde vi 6 jagerfly stasjonert på Kreta, hvis vi ser bort fra fysisk styrkebekyttelse av styrken, var det 130 høyt spesialiserte norske skopar som tuslet rundt bare nede på basen, i tillegg kommer luftbro og NATOs operasjonsledelse av innsatsen. Hvordan skal vi klare å rekruttere de beste til alle disse oppgavene, hvis de må tilbringe hele sin militære karriære på en plass hvor det ikke er jobbtilbud for en eventuell kjæreste?

   Når det gjelder basevalg er det innlysende at det beste vil være å opprettholde to baser med Bodø/Ørland som i dag. På denne måten har man to seperate miljøsom har forskjellige tanker og gir innbyrdes rivalisering. Det er ikke veldig aktuelt for en pilot i 331/332 å bli skutt ned av en 338 pilot. Samtidig som det gir mulighet for å trene mot hverandre i hverdagen.

   Når den fremtidige forsvarstrukturen skal legges i årene fram mot 2020 håper jeg først og fremst at beslutningene blir tuftet på fornuftige og gjennomtenkte militærfaglige råd, med tilstrekkelige fremtidige økonomiske rammer til å følge opp investeringene, slik at man ikke ender opp slik som i dag, med nye fregatter og korvetter som ligger og ruster i tørrdok og et Heimevern som har overtatt det territorielle forsvaret av landet, men som ikke har hatt penger til å øve alle mannskaper på fire år.

   Er vi riktig uheldige ender vi opp med et forsvar tuftet på distriktspolitikk. Det viktigst er tross alt at vi bygger et så sterkt og relevant forsvar at det aldri blir behov for å bruke det.

 3. Hvis en starter stoppeklokka når en hører jagerflyene tar av, tar det under tre minutter før det er helt stille igjen. Dette gjentar seg en gang om formiddagen og en gang om ettermiddagen. Sånn er en gjennomsnittlig «flystøy» dag i Bodø. Alle dager, unntatt lørdag og søndag.
  I alle debatter og i alle argumentasjonsrekker, høres det ut som om flyene skal holdet på å ta av dagen lang. Hvis disse gjennomsnittlige 5-7 minuttene i døgnet gjør at vi mister hundrevis av arbeidsplasser, blir jeg oppriktig lei meg, når en vet at ringvirkningene blir enda større en de arbeidsplassene som flytter etter flyene.

  En annen observasjon jeg har gjort, er at endel av de som argumenterer mot jagerfly i Bodø, sitter på sine kontorer fra 0800 til 1600, og sågar ikke engang legger merke til at flyene tar av!
  Men de planlegger nok pensjonisttilværelsen, der de kommer til å plages hele dagen, i 6 minutter…

  1. Bor så nærme flyplassen at jeg bruker 200 skritt fra min dør til inngangsdøra til flyplassen. Føler dermed at jeg er kapabel til å uttale meg om faktisk støy.

   Dette med støy er sterkt overdrevet. Vi har ikke etterisolert huset som er fra 1971/fått utbedret huset for støy. Innendørs merkes knapt støy i det hele tatt. På soverommet som er mot flyplassen, hvor vinduet er åpent merkes fuellukta oftere enn støyen. Faktisk støyer Widerøe mer pr dag enn jagerflyene, siden de står med motorene igangn… Jagerflyene høres innendørs i 2×20-30 sek, før det er knapt hørbart (2x fordi jagerflyene tar av i par). Utendørs høres de litt lengre og bedre, men er raskt under ett meget akseptabelt nivå (knapt hørbart).

   De eneste gangene man kan si at jagerflyene bråker er når de tar av for å avskjære fly. Da har de full etterbrenner. (strengt tatt vet jeg ikke hvor mye raskere responstid de oppnår med full etterbrenner ved take-off, kanskje de kunne ha slått på etterbrenneren over fjorden??). De bråker også litt ved gjentatte touch and go trening (landingstrening), men å kalle dette støy, tja det synes ikke jeg

 4. Meget bra skrevet innlegg, og mange bra kommentarer her under.
  Må si meg veldig enig med Øyvind her, med at å opprettholde to baser som i dag vil være optimalt for fremtiden under de gitte forutsetninger.
  Det er pr. i dag mye kompetanse fordelt ut over basene, og det gjelder ikke bare flygere, men også teknikere, våpen, bakkeutstyr, redningsutstyr, ledelse, materiellforvaltere, og soldater som har enten familie eller andre tilknytninger til stedet de bor på. Det har vist seg flere ganger i forsvarets tid at alle «lure» endringer ved å flytte baser/ledelsesorgan osv til andre plasser medfører en stor fratredelse i tjenesten. Dette må igjen fylles opp med nytt personell som må gjennomgå kursing og mye praksis for å opparbeide seg en god erfaring, og dette koster penger! Om man da tar denne variblen inn i regnestykket så vil det være fatale summer, såkalte skjulte kostnader, som det ikke legges vekt på under slike utredninger så vidt er meg kjent.
  I dette tilfellet er det jo snakk om nye fly, så akkurat den biten vil bli ny for alt operativt og teknisk personell, men grunndriften av basen for å drifte jagerfly vil fortsatt være tilnærmet lik.
  Når det gjelder de miljømessige delene av detbatten skal ikke jeg legge meg ut i det, men når det gjelder støy, så er det en liiiiiten pris å betale for det antallet arbeidsplasser og ikke minst inntektene til lokalmiljøet ved å ha en flybase i næreten. Men det er vel derfor alle, bortsett fra en del av lokalbefolkninga i Bodø, ønsker å få basen til egen by…

 5. Synes et veldig godt argument for Bodø (som vi ikke må si til de andre) er at hver gang F-16 brøler over Aspmyra, så skårer Glimt.

 6. Til Rolf B. Holte

  Først må jeg si at jeg synes det er kjempebra at du som bor ved flyplassen tar til ordet for at flystøyproblematikken er sterkt overdrevet.
  Dernest vil jeg gjerne svare deg på hvorfor jagerflyene tar av med etterbrenner når de skal ut og avskjære fly. Dette er fordi at ved «scramble» tar flyene av fra midten av rullebanen og trenger derfor å oppnå en viss hastighet mye raskere enn om de hadde hatt hele rullebanen til disposisjon. Grunnen til at de tar av fra midten er NATOs krav til responstid (15 min. fra alarmen går til flyene skal være i lufta).
  Heia Bodø!

 7. Interresant innlegg. Debatten og argumentasjonen rundt basevalget beviser vel at saken ikke har noe med flystøy, militærstrategiske valg eller av hensyn til sivilbefolkningen rundt basen (les Bodø) å gjøre. Her handler det om å kapre statlige arbeidsplasser til kommunen og å tilpasse luftkampevnen etter de politiske bevilgninger, ikke de forsvarsstrategiske behov.

  For Bodø kommune vil dette resultere i ett betydelig tap av arbeidsplasser og andre ringvirkninger som jeg ikke tror at alle har forstått ennå. Da jeg var en ung Bodø-gutt ble jeg inspirert av flystøyen og aktiviteten på Bodø Hovedflystasjon til å ta utdannelse i luftforsvaret.

  Den gang var det vel ikke så gjennomtenkt hva dette skulle komme til å bety for meg og min yrkeskarriere. Utdannelsen var svært målrettet og tilrettelagt for at teori skulle kunne settes ut praksis i ett miljø med høy kompetanse med ypperste hva gjelder teknologi. Etter noen år på Bodø Hovedflystasjon var jeg kvalifisert til å videreutvikle mitt yrkesvalg i sivil luftfart, andre begynte i oljebransjen eller andre bransjer hvor det var påkrevd høyteknologisk kompetanse. Luftforsvaret hadde gitt meg ett solid fundament og det attpåtil i min hjemby. Jeg var ikke alene om dette, de aller fleste som har noen betydning i sivil luftfart i dag har på ett eller annet tidspunkt tjenestegjort på Flystasjonen.

  Jeg mener derfor at Bodø og landsdelen er i ferd med å miste sin viktigste rekrutteringskilde til annen teknologisk virksomhet og utvikling i landsdelen. Vi har vel erfart hvor vanskelig det kan være å etablere nye virksomheter med krav til denne type kompetanse i Bodø (Les Luftfartstilsynet). Mangelen på denne type kompetanse vil med høy sansynlighet bremse utviklingen av blandt annet oljeutvinning i nordnorge dersom vi blir avhengige av å importere kompetansen «sørfra».

  Jeg vil derfor si til dem i Bodø som er for nedleggelsen av Flystasjonen at dette handler om mye mer enn flystøy i Bodø, det handler også om fremtidig utvikling av landsdelen og det handler om arbeidsplasser i Bodø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *