Spillerutviklerne i Glimt: Foreldrene betaler mest

1333 kroner i måneden. Foreldrene til de utvalgte 13-16-åringene som får plass på Glimts tre satsingslag må betale en vesentlig del av hva det koster å ha ansatt spillerutviklerne.

Tidligere har det vært kjent at Nordlandsglimt AS går inn med 400 000 kroner i året i tre år øremerket spillerutviklerne.

Men foreldrene til de som får plass på satsingslagene skal betale dobbelt så mye:

Dette var et satsingslag i 2009, og denne gjengen vant Norway Cup. Blant de som var med ser vi Daniel Berntsen (forreste rekke til høyre), og det er spillere av hans kaliber Glimt ønsker flere av. Foto: Per-Inge Thorud Johnsen.
Dette var et satsingslag i 2009, og denne gjengen vant Norway Cup. Blant de som var med ser vi Daniel Berntsen (forreste rekke til høyre), og det er spillere av hans kaliber Glimt ønsker flere av. Foto: Per-Inge Thorud Johnsen.

Etter hva som sies vil det koste 1333 kroner i måneden å ha en spiller på ett av satsingslagene. Det er 18 spillere på det eldste laget og 32 småguttespillere fordelt på to lag.

Dette blir i alt 50 spillere og foreldrebetalingen kommer totalt på 800 000 kroner i året.

I tillegg til 1333 kroner i måneden må disse spillerne svare for Glimts vanlige treningsavgift (2000 kroner) og medlemskontingent (550 kroner).

I rene utlegg blir det fort 20 000 kroner per spiller om vi også tar med utstyr og litt diverse.

Klubben betaler det som ikke dekkes av foreldreandelen og tilskuddet fra Nordlandsglimt.

Spillerutviklerne i Glimt er ikke akkurat topplønnet – vi snakker om mellom 300 000 og 350 000 kroner per hele stilling i rene lønnsutgifter.

Her er søndagens sak om de fire som fikk jobbene som spillerutviklere i Glimt.

7 kommentarer

 1. Må si jeg er veldig forundret over dette høye tallet. Håper det er en slags form for stipend ordning inne i dette systemet for 20000 kr er mye penger for folk med dårlig råd. Usosialt og lite gunstig med tanke på talenter som kan gå tapt.

 2. Er FK Bodø/Glimt på vei tilbake til rollen som byens sosseklubb?

  Vet ikke om bedriftslaget «Kvitingan» fremdeles eksisterer i Bodø. Navnet hadde de ut fra klærne de gikk i – hvite frakker. Det var leger, tannleger og veterinærer – alle menn med velfødde lommebøker.
  Med sånne priser for å få spille på Glimts satsningslag, ser jeg det for meg som et «Kvitingans juniorlag».

  Det kan i hvert fall ikke være tvil om at Glimt går glipp av mange talenter dersom foreldres inntekt skal være avgjørende for opptak i spillergruppa.

 3. Fikk en muntlig kommentar på mitt spørsmål
  «Er FK Bodø/Glimt på vei tilbake til rollen som byens sosseklubb?»:

  «Det har dem jo alltid vært!»

  Noen som ønsker å kommentere den?

 4. Hei Børre og bloggens lesere!

  Beløpene stemmer. En liten presisering er imidlertid på sin plass. 1333 Kr. pr måned er hva det koster i aktivitetsavgift å være med i en satsingsgruppe. Dette dekker imidlertid flere utgifter enn innlegget gir uttrykk for. I dette beløpet ligger alle kostnader til treningsleire, sommerturneringer som f. eks Piteå Summergames og Gohtia Cup, personlig treningstøy, kamphelger m.m. Samtidig er det slik at foreldre og spillere på disse lagene – på lik linje med de fleste lag i de fleste klubber – gjør en betydelig innsats med å skaffe sponsorpenger og ikke minst dugnadskroner til lagskassa. Disse pengene som lagene jobber inn vil da kunne brukes til å betydelig redusere – men neppe eliminere – egenandelen som belastes hver spiller.

  Overskriften i bloggen gir videre et (etter min oppfatning svært feilaktig)inntrykk av at foreldrene betaler mesteparten av spillerutviklernes lønninger. Det er i så fall ikke spesielt presist. Satsingen er helt korrekt et spleiselag mellom foreldregruppene (Som betaler litt mer – men ikke mye mer – i aktivitetsavgift enn tidligere år), Nordlandsglimt AS, Ungdomsavdelingen (som betaler cirka det samme som man har brukt på satsingslagene i 2011) og FK Bodø/Glimt. Med et totalbudsjett på cirka 4,5 millioner til spillerutvikling i 2012 er klubben sin egen største investor i denne satsingen. Men alle bidragene fra alle de nevnte har vært helt avgjørende for å kunne realisere en slik satsing som nå løftes. Vi tror at et profesjonelt trenerkorps vil bidra sterkt til å løfte kvaliteten i den viktige treningshverdagen for disse spillerne. Videre er vi svært oppmerksomme på at aktiviteten spillerne er med på skal ha en verdi ut over selve fotballen. Fokus på treningsmiljø, samhold og felles opplevelser er viktige stikkord i denne sammenhengen. Forhåpentligvis vil summen av dette, samt mange flotte fotballminner, bli oppfattet som verd prisen opplevelsene koster. Og samtidig tror vi at Bodø/Glimt skal få avkastning på sin investering gjennom flere lokalt utviklede spillere på framtidige a-lag. Det er en selvsagt målsetting for klubbens spillerutviklingsarbeid.

  Mvh
  Øyvind Iversen
  Utviklingsansvarlig
  FK Bodø/Glimt

  Også et viktig poeng! Til de som er bekymret for at klubben skal miste talenter på grunn av prisen aktiviteten koster. DET ER HELT UTELUKKET. Klubben har heldigvis gode løsninger på plass for å håndtere eventuelle tilfeller som måtte dukke opp, der noen skulle føle at prisen for aktiviteten blir for høy.

  D.S.

  1. Hei Øyvind, og tusen takk for klargjørende informasjon! men bare helt kjapt: Kan du si litt om hvilke gode løsninger dere har på plass for å håndtere de tilfellene der prisen kan gjøre at folk rett og slett ikke har råd til å la gutten sin delta?

   Mvh Børre 🙂

   1. Hei Børre og bloggens lesere!

    Det kan jeg selvsagt fortelle litt om.

    Klubben har INKLUDERENDE, som en av sine verdier. Det kan sikkert debatetres hvor flinke vi er til å leve opp til dette på alle områder. 🙂 Men for Ungdomsavdelingen har det å fange opp slike tilfeller som her drøftes vært et fokusområde de siste år. Der man registrerer at – eller får direkte tilbakemelding på – at økonomi er en utfordring, har klubben over ungdomsavdelingen sine budsjetter en post som kan brukes til inkluderende formål. Dette er øremerkede midler fra organisasjoner og samarbeidspartnere som ikke kan brukes i noen annen sammenheng. Gjennom dialog i hvert enkelt aktuelle tilflle, vil man da kunne enes om helt eller delvis bortfall av egenbetalinger knyttet til aktivitet. Dette gjøres da så stille som mulig. Økonomi kan som de fleste forstår være et sårt tema for noen. Dette kan være særlig tilfelle når det kommer til kostnader knyttet til egne barns deltagelse i idrett,der man gjerne ønsker å kunne betale men av ulike årsaker ikke har mulighet. Her er det viktig å få fram at denne ordningen slett ikke bare gjelder satsingslagene men generelt. Klubben er med andre ord oppmerksom på at slike tilfeller fra tid til annen vil kunne komme og har dermed tatt høyde for det.

    Mvh

    Øyvind Iversen
    Utviklingsansvarlig
    FK Bodø/Glimt

 5. Takk for ryddig svar. På tide at det kom fra en av dem som faktisk kan svare.

  For øvrig godt å se at noen i FK Bodø/Glimt leser det som er verd å lese om klubben.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *