Merkelig at Bodøs flotte kunstgress-baner ligger øde om sommeren

Kampen om treningstider i Bodøs mange gymsaler og idrettsanlegg har aldri vært tøffere. Kanskje fotballen bør tenke alternativt og ikke minst trene mer når forholdene ligger best til rette, nemlig i sommerhalvåret?

I februar starter byggingen av Bodøs neste storstue for idretten. En ny gymsal i tilknytning til Bodø videregående skole og Bankgata ungdomsskole blir ferdig en gang i 2015. Dette blir en fantastisk tilvekst. Den nye idrettshallen kan deles inn i inntil 5 gymsaler av vanlig størrelse og inneholder dessuten flere andre treningsrom.

Men dessverre betyr ikke dette flotte nybygget økt kapasitet som kan komme en svært trangbodd bodøidrett til gode. Omtrent samtidig med at den nye hallen tas i bruk, stenges flere gamle gymsaler. Kapasiteten blir derfor uendret, mens etterspørselen etter treningstid bare øker. Og det er jo i bunn og grunn positivt. Nye idretter kommer til og har rimeligvis krav på å få treningstid. I tillegg ser vi at etablerte typiske «inneidretter» vokser.

Akkurat nå er turn den nest største idretten i Bodø, og det er helt naturlig at en slik idrett prioriteres i forbindelse med fordeling av treningstid.

Mange klubbledere innen fotballen fortviler fordi det blir stadig vanskeligere å få treningstid innendørs vinterstid. For å forsøke å bøte på problemet er det en målsetting å holde kunstgress-banene på Aspmyra og på Mørkvedlia åpen for trening fra og med uke 3 i 2014.

Men heller ikke dette er nok, og derfor er det mange fotballtrenere og lagledere som i disse dager fortvilet leter etter muligheter for innsmett i gymsaler både sent og tidlig og i helgene.Kanskje fotballen heller bør tenke litt alternativt, både i forhold til hva man trener på og når man legger inn den største treningsmengden?

For det er jo merkelig at når forholdene er aller best for fotball, på sommeren, ligger byens mange flotte kunstgressbaner ofte øde.

Fotballen selv karakteriserer sin idrett som en helårsidrett, men så lenge anleggssituasjonen er som den er blir det vanskelig. Og fotballen er ikke i posisjon til å klage så høyt. Ingen idrett har fått et anleggsløft som fotballen i Bodø de siste årene.

Så da gjenstår det kanskje å løfte seg selv i stedet, forsøke å tenke nytt og kanskje få spillerne til å trene for eksempel turn?

Det er flere fotballspillere som takker nettopp en allsidig idrettsungdom for at de ble veldig gode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *