Rådmanns-instruksjon til ordføreren

Bodø kommunes logo er, stikk i strid med hva som er tillatt, brukt i annonsen som ordføreren kjørte i Bodø Nu i forrige uke.
Bodø kommunes logo er, stikk i strid med hva som er tillatt, brukt i annonsen som ordføreren kjørte i Bodø Nu i forrige uke.

– Politiske partier kan ikke bruke Bodø kommunes logo, skriver rådmann Rolf Kåre Jensen i en epost til ordføreren.

Noen dager etter at Høyre og ordfører Ole Henrik Hjartøy hadde brukt Bodø kommunes logo i en valgkampannonse i Bodø Nu fant rådmann Rolf Kåre Jensen det på sin plass å fortelle både ordføreren, Høyre og representanter for de andre partiene at denne logoen ikke må bruke kommunens logo i sitt valgkampmateriell.

Her er rådmannens beskjed:

Hei

Valgkampen er så smått i gang. Det er derfor grunn til å minne om at bruk av byvåpen mv er underlagt eget reglement; som i praksis betyr at partiene ikke må bruke byvåpenet i sitt materiell.

Vedlagt finner dere reglementet for bruk av kommunevåpen i Bodø kommune. Legg først og fremst merke til kulepunkt fire, der politiske parti er å oppfatte som lag/forening.

Under finner dere en lenke til departements normalforskrifter.

Jeg ber dere videresende dette til lokallagsledere oa som har ansvar for partienes valgkamp, annonsering mv.

I januar 2008 lanserte Bodø kommune en ny og modernisert logo bestående av byvåpenet og navnetrekket. Samtidig fikk kommunen en ny grafisk profil. Denne profilen skal ordinært følges uten avvik.

 

Regler for bruk av Bodø byvåpen vedtatt av formannskapet januar 1974 -sak 4/74.

  • Stats og kommunens enerett til emblemer er lovfestet i straffelovens § 328 punkt 4.
  • Byvåpenet kan brukes på trykksaker, i stempler og segl av samtlige kommunale institusjoner og etater. Om anvendelser av byflagget henvises til lov nr. 2 av 29 juni 1933 om flagging fra kommunens offentlige bygninger.
  • Bodø byvåpen tillates ikke brukt på bygninger, skip, båter, biler, sykler og lignende eller på brevpapir, kort, konvolutter eller andre gjenstander på en måte som kan gi et feilaktig inntrykk av at eieren eller brukeren innehar offentlig stilling eller tjeneste.
  • Det er ikke lovlig adgang for firmaer, korporasjoner, foreninger eller lag til å bruke byvåpenet som emblem, heller ikke i noen form for skilting, annonsering eller reklame for bestemte varer eller næringsdrivende.
  • Byvåpenet kan, -etter særskilt tillatelse av formannskapet i hvert enkelt tilfelle – brukes som dekorasjon på gullsmedgjenstander som skjeer, gafler eller ting som er bestemt for bruk som souvernirs i hjemme, likeledes på broderier, vimpler, banner og lignende
  • Er tillatelse gitt som nevnt i punkt 5 er det en prinsipiell betingelse at byvåpenet gjengis i korrekt form, i riktig proposjoner og riktige farger. Prøve eller forslag bør i slike tilfeller vanligvis vedligge søknaden.
  • Tildeling av byvåpen i form av jakkemerke, flagg eller skjold til personer, foreninger, skip eller andre, kan skje etter nærmere bestemmelse av ordfører i samråd med finansrådmannen.
  • Dispensasjon fra ovenstående regler kan bare gis av formannskapet.

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/kommuneinndeling/kommunevapen/normalforskrifter-for-bruk-av-kommunevap/id524647/ 

Mvh

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Bodø kommune

Bodø kommunes logo er, stikk i strid med hva som er tillatt, brukt i annonsen som ordføreren kjørte i Bodø Nu i forrige uke.
Bodø kommunes logo er, stikk i strid med hva som er tillatt, brukt i annonsen som ordføreren kjørte i Bodø Nu i forrige uke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *