Krefter i Glimt vil ha ny sportslig styring

Krefter i Glimt ønsker å styrke den sportslige styringen av hele Glimt blant annet fordi dagens ledelse ikke gjør det enkelt å være Jan halvor Halvorsen. Foto: Per Inge Johnsen.
Krefter i Glimt ønsker å styrke den sportslige styringen av hele Glimt blant annet fordi dagens ledelse ikke gjør det enkelt å være Jan halvor Halvorsen. Foto: Per Inge Johnsen.

Sterke krefter innenfor og utenfor styret i Bodø/Glimt jobber nå hardt for å få på plass en sterkere sportslig styring av klubben. Det er spesielt det sportslige rundt A-laget man tenker på.

Styret i Bodø/Glimt består av seks dyktige personer som alle har det til felles at de kan lite om sport. Jeg har tidligere skrevet flere ganger om mangel på sportslig kompetanse i styret og dessuten etterlyst en sterk sportssjef i klubben i mangel på denne kompetansen i klubbens øverste valgte ledelse. En person som kan tenke mer langsiktig enn man kan forlange av en A-lagstrener som jo først og fremst skal sikre resultater her og nå.

Jeg vet at det foran de siste par-tre årsmøtene har vært jobbet helhjertet med å finne personer med sportslig kompetanse generelt, og toppfotballkompetanse spesielt som kunne styrke Glimt-styret. Men det har vist seg vanskelig.

Derfor har styret i Glimt vært nødt til å forholde seg til og stole på direktør Bjørn-Tore Hansens sportslige vurderinger. Ikke bare styret, men alle involverte har vært nødt til å henvende seg til Hansen for vurderinger og avgjørelser. Når vi da vet hvor mye den samme direktøren er nødt til å jobbe med det økonomiske og administrative, blir det enkelt å fastslå at dette ikke er godt nok for en klubb på norsk toppnivå i 2015.

I forbindelse med ansettelsen av Jan Halvor Halvorsen senhøsten 2012 valgte styret å aktivisere Bodø/Glimts sportslige utvalg. De fire, Ørjan Berg, Runar Berg, Øyvind Iversen og direktøren, gjorde en god jobb i den forbindelse. Men hva har skjedd siden? Utvalget har i praksis ikke vært i funksjon.

Manglende sportslig ledelse har også gjort det vanskelig å være sjef for A-laget.

Dette er noe av bakteppet for at det i disse dager nå foregår en diskusjon på Aspmyra og blant sterke Glimt-folk utenfor om hvordan klubben skal ledes best mulig sportslig.

Jeg vil tippe at den dårlige starten på årets sesong har fått litt fart i denne aktiviteten, men uansett resultater innledningsvis ville en slik debatt tvinge seg fram.

Det sportslige utvalget som jobbet fram avtalen med Jan Halvor behøver ikke nødvendigvis bli identisk med det som muligens settes i sving nå. Det kan jo være smart å hente inn en eller to som ikke har arbeidssted Aspmyra.

Uansett: Det skal bli spennende å se hva denne prosessen ender med.

Krefter i Glimt ønsker å styrke den sportslige styringen av hele Glimt blant annet fordi dagens ledelse ikke gjør det enkelt å være Jan halvor Halvorsen. Foto: Per Inge Johnsen.
Krefter i Glimt ønsker å styrke den sportslige styringen av hele Glimt blant annet fordi dagens ledelse ikke gjør det enkelt å være Jan halvor Halvorsen. Foto: Per Inge Johnsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *