Den virkelig vanskeligstilte gruppen: politikerne i Bodø

Foto: Jan Wasmuth, Bodø kommune
Foto: Jan Wasmuth, Bodø kommune

Posisjonen i Bodø, anført av Høyre og FrP,  økte godtgjøringene til politikerne i Bodø med til sammen over 2 millioner kroner i året.

Ett år etter at Høyre og FrP kom til makten i Bodø økte de godtgjøringene til politikerne i størrelsesordenen over 2,2 millioner kroner hvert eneste år. Man skulle kanskje tro at etter 12 år i opposisjon så var det mer presserende oppgaver å gripe fatt i enn egne godtgjørelser. Men Ole Henrik Hjartøy og kompani trumfet gjennom mer penger til seg selv og politikerkollegene.

Dette kan det være verdt å huske på når det nå nærmer seg valg.

De samme politikerne som bevilget seg mer penger har latt deler av Sølvsuper stå tom selv om behovet for sykehjemsplasser er stort. De velger også å trenere tilbud til tunge rusavhengige. To etasjer i Hålogalandsgata 131 står tomme og vil etter alle solemerker stå tomme til et godt stykke ut på våren 2016, til både de rusavhengiges og deres pårørendes store fortvilelse.

Men for å si det med FrP: Det viktigste først!

Politikernes godtgjøringer, altså.

 

AN-saken: Må spare over 100 mill. Selv får de 2,2 mill mer

http://www.an.no/nyheter/ma-spare-over-100-mill-selv-far-de-2-2-mill-mer/s/1-33-6966862

Og er er en sak fra Nettavisen som viser alle kommunene og hvor mye politikerne koster:

http://www.nettavisen.no/na24/lokale-politikere-betaler-seg-selv-13-milliarder-i-aret/8513417.html

Foto: Jan Wasmuth, Bodø kommune
Foto: Jan Wasmuth, Bodø kommune

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *