Ny by, ny flyplass, samme gamle gutteklubb

Fra bystyredebatten i Bodø 7. mai 2014.
Fra bystyredebatten i Bodø 7. mai 2014.

Hvorfor var det så viktig for Høyreordføreren i Bodø å sikre et knippe næringslivsaktører i Bodø eksklusiv adgang til styringsgruppen for prosjektet «Ny by, ny flyplass»?

Dette er absolutt ingen kritikk av BRUS – Bodøregionens utviklingsselskap. Hadde jeg drevet med næringsliv i Bodø eller Salten ville jeg naturligvis støttet meg til disse folkene som gjør jobben sin som lobbyist/næringslivsaktør veldig godt. Det er ikke dem dette handler om.

Men i bystyremøtet 7. mai 2014 trumfet Ole Henrik Hjartøy og hans medspillere i Høyre/FrP igjennom at det i styringsgruppen for prosjektet «Ny by, ny flyplass» måtte gjøres plass til noen venner i byens næringsliv. Mens mange i opposisjonen mente at Formannskapet burde være styringsgruppen, insisterte Hjartøy og Høyre/FrP på at en styringsgruppe er best og at det nystiftede aksjeselskapet Bodø Lufthavnutvikling AS måtte få en representant. Dette selskapet er heleid av BRUS og har Odd Emil Ingebrigtsen som styreleder, Morten Christian Jakhelln, Mariann Meby og Mads Torrissen som styremedlemmer.

Hovedargumentet til Hjartøy, og etter hvert Grethe Monica Fjærvoll, for at Bodø Lufthavnutvikling AS måtte være med var at denne saken er så stor at mange departementer involveres. Ja, akkurat. Så derfor MÅTTE altså det nystiftede Bodø Lufthavnutvikling AS være med.

Dette er ikke helt lett å tro på. Det er nok heller slik som Trud Berg sa i bystyresalen denne torsdagen.

– Menn i dress i 50-åra

– Hva om dette hadde handlet om Rønvikjordene? Ville vi da valgt et selskap som er eid av et annet selskap som igjen er eid av de største entreprenørene, byutviklerne og private initiativtakerne her i byen eller ville vi tenkt bredere, spurte Berg. Og litt senere sa hun:

– Denne styringsgruppa består menn i dress I 50-åra og de eneste vi putter inn fra utsiden er et privat aksjeselskap eid av et annet selskap som igjen er eid av de største byutviklerne I Bodø. Fase 2 og fase 3 i prosjektet er at vi skal lage en ny bydel. Vi skal ha barnehager, vi skal ha eldrehjem, vi skal ha parker, vi skal ha alt som trengs. Og så sier vi: Her er det viktig å ha med Bodø Lufthavnutvikling, gitt. Og selvfølgelig kan det være viktig å ha med de når det gjelder å finne ut hvor det er best å plassere flystripa og få hjelp fra departementene. Som ordføreren sier: Dette selskapet er laget med ett mål for øye: de vil ha en flystripe et gitt sted i byen. Men der er altså disse som skal få lov til å sitte midt i kjernen av dem som skal beslutte hvordan den nye bydelen skal se ut, sa Trud Berg.

Dersom Hjartøy og Høyre virkelig hadde ment alvor med å etablere en sterk styringsgruppe inkludert utenforstående representanter – hvorfor da ikke lete utenfor Bodø, utenfor landsdelen, ja utenfor landet? Dette prosjektet er jo virkelig av en slik størrelse at det smarte ville vært å lete over hele verden etter ekspertise.

Nettverk er bra

Etter at Strøksnes-debatten tok helt av har det vært mye snakk om nettverk. Nettverk er selvsagt bra og i mange sammenhenger helt avgjørende for å få ting til. Det har for eksempel Geir Are Jensen rett i her og Stein Sneve i denne kommentaren.

Men jo tettere nettverk og vennskap, jo viktigere er det med transparens – at det er stor åpenhet rundt avgjørelser som tas.

Hvorfor fikk akkurat de «vennene» det oppdraget, hvorfor trekkes akkurat det selskapet inn her?

Og nettverk må heller ikke fungere som en mur som gjør det umulig for andre aktører, som kanskje er mye bedre enn de som allerede er inne i varmen, å bli tatt i betraktning.

Jeg anbefaler virkelig å sjekke ut behandlingen av denne saken i bystyret – se under. Debatten varte ikke lenge, men gir et godt bilde på hvordan det ser ut når Høyre i bunn og grunn mangler argumenter for å trekke vennene sine inn rom andre aktører bare kan drømme om å få komme inn i.

Og Trud Bergs innlegg noen få minutter inn i debatten er altså bare spot on.

https://www.youtube.com/watch?v=v17S9BN1BeA&feature=share&t=2h02m05s

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *