Derfor bør Mads skiftes ut

Mads Torrissen.

Etter den siste ukas farselignende aktivitet ser vi med spenning fram til de neste episodene av «Hvem skal ut»-konkurransen i Glimt. Mitt forslag nå er todelt: A: Innkall til et ekstraordinært årsmøte med 1 sak: Valg av ny valgkomite. B: Forbered styrelederskifte fra det ordinære årsmøtet i mars. Etter seks år som styreleder er det helt naturlig at Bodø/Glimt får en ny styreleder etter Mads Torrissen.

Valgkomiteen i Bodø/Glimt, altså Benn Eidissen, Tord Ueland Kolstad og Harriet Andreassen Havdal, gjorde nok helt rett i å foreslå at Glimt trenger en ny styreleder. De bare bommet stygt på hvem de foreslo som erstatter og ikke minst på måten på dette ble presentert på. I stedet for å la Mads Torrissen få sitte til det ordinære årsmøtet og dermed kunne gå av på en hederlig måte, ble valgkomiteens innstilling oppfattet som et kuppforsøk.

Men hvorfor bør Mads Torrissen skiftes ut?

Det er flere grunner til det, og jeg føler meg helt sikker på at Mads ser hele bildet selv. Den viktigste grunnen er at Mads gjennom disse seks årene har blitt for tett integrert med administrasjonen i klubben. Han har ikke den avstanden som er nødvendig dersom styrelederen skal gjøre jobben sin som styreleder. En viktig del av denne jobben er å være konstruktivt kritisk til hvordan administrasjonen utfører jobbene sine. Mads nære relasjoner med adm. direktør spesielt, og resten av administrasjonen generelt, gjør det mildt sagt vanskelig for styrelederen å ta med seg kritikk fra styrehold dit.

Seks år som styreleder er veldig lang tid, og også dette kan brukes som et argument for at et skifte nå er naturlig. I Mads sitt tilfelle har han dessuten vært den kanskje mest aktive styreleder i klubbens nyere historie. I perioder har han nærmest bodd på Aspmyra og fungert som en arbeidende styreleder. Innsatsen og engasjementet er det med andre ord ingenting å si på, men dette innebærer jo også en fare for å bli utbrent og for at båndene til de som jobber der blir for sterke. Det er akkurat det som har skjedd.

Så er det snakk om noen enkeltepisoder det siste året som har vært uheldig og fått noen sponsorer til å reagere. Dette er episoder som handler om hvordan Mads er som person og det vil være delte meningen om hvorvidt disse skal brukes mot ham eller ikke.

I sum fremstår det for meg som fornuftig og til klubbens beste at det kommer en ny styreleder på plass i mars. Derfor håper jeg at styret i klubben i sitt møte tirsdag kveld gjør som jeg foreslår innledningsvis.

Alternativet til forslag A kan selvsagt være at Benn & co fortsetter arbeidet og kommer opp med en ny kandidat som er spiselig i motsetning til hva som skjedde i forrige uke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *