Stolthet, skuffelse og spill for galleriet

Fra venstre: Frode Thomassen, Hans Austad og Hege Leirfall Ingebrigtsen. (Foto: Per-Inge Johnsen og Stamina).
Fra venstre: Frode Thomassen, Hans Austad og Hege Leirfall Ingebrigtsen. (Foto: Per-Inge Johnsen og Stamina).

Her er litt av historien rundt Glimt-styrets valg av Frode Thomassen som daglig leder og hvorfor styremedlem Hans Austad trakk seg.

Først: Verken Hans Austad eller styreleder Hege Leirfall Ingebrigtsen vil bekrefte eller kommentere det jeg sier om Austad som søker til jobben.

Men jeg er ganske sikker på at det var slik det skjedde:

Kort tid etter at det nye styret i Glimt var konstituert ble det kjent at direktør Bjørn Tore Hansen ønsket å forlate sin stilling. Han hadde allerede fått forhandlet seg til en avtale med tidligere styreleder Mads Torrisen – en avtale som det nye styret ikke kunne slutte seg til. Ny avtale ble skrevet, og dermed kunne Bjørn Tore Hansen offentliggjøre sin avgang. Han fikk nok med seg en grei sluttpakke, lønn i oppsigelsestiden + ekstra måneder, til sammen muligens ett år.

Det hører også med til historien om hans avgang at den var ønsket av det nye styret. Og mest av alt, Bjørn Tore Hansen visste selv at han hadde ingen framtid som direktør med dette styret.

Tidlig kommer det så opp forslag på Frode Thomassen som ny sjef i klubben. Forslaget fremmes nok ikke formelt, men bifalles av Hege Leirfall Ingebrigtsen. Andre stemmer i styret hevdet at denne stillingen er så viktig for klubben at styret ikke kunne sitte og foreslå kandidater sånn over bordet. Profesjonelle aktører innen rekruttering måtte på banen. Styret blir så enige om å leie inn Bedriftskompetanse til denne jobben. Allerede på dette stadiet er prosessen et spill for galleriet.

Prosessen var i gang. Etter at stillingen ble lyst ut med en tydelig kravspesifikasjon (den ligger fortsatt her på glimt.no) melder Hans Austad sin interesse for jobben, og for omgivelsene og media er dette tydelig fordi han deltar ikke lengre i styremøter og den videre prosessen. Dermed var det opplagt at det mangeårige styremedlemmet ikke lenger kunne sitte i styret – uansett hvem som til slutt skulle bli ansatt som daglig leder.

Flere søkere meldte sin interesse, men Bedriftskompetanse og styrelederen konsentrerte seg om fire, deretter om to; det sto til slutt mellom Frode Thomassen og Hans Austad.

Og her er det viktig å ha med seg at:

  • Hans Austad er en erfaren næringslivsaktør med meget gode resultater på nasjonalt nivå, en leder kjent for å være krevende, men motiverende, han har et stort nettverk spredt i mange miljøer og han har et brennende engasjement for klubben. Austad har lenge vært svært tydelig på at det trengs store forandringer om Bodø/Glimt skal utvikle seg videre. Hans Austad har vært en tydelig kulturbygger fra Friskhuset-tiden, og det har vært kjent at han ønsket å stille sterkere krav til prestasjonsmålinger i alle ledd, ikke bare på trenernivået, men også at direktøren må måles på prestasjon, ut over om klubben er i grønn sone eller ikke.
  • Frode Thomassen er en svært populær og anerkjent leder ved Nord universitet, en dyktig administrator og byråkrat, en person det nærmest er umulig å ikke like, godt kjent med klubben både som tidligere styreleder og som engasjert trener i ungdomsavdelingen. Thomassen representerer ikke noe nytt i Glimt-sammenheng og har opp gjennom årene ikke lagt for dagen noen vilje eller ønske om å fornye klubben.

Med andre ord: Glimt hadde valget mellom en rutinert næringslivsmann og en byråkrat, mellom en som ønsker å fornye klubben, og en som på mange måter representerer klubben slik den fremstår i dag.

Bedriftskompetanses mann på saken, Eivind Hellevik, og styreleder Hege Leirfall Ingebrigtsen sto for intervjuene med begge disse kandidatene, og onsdag 3. mai ble det kjent at Frode Thomassen ble valgt. Altså: Det samme navnet som tidlig dukket opp så snart Bjørn Tore Hansen avgang var klar, og før prosessen kom i gang, er nå navnet på klubbens nye daglige leder.

Nå kommer vi til både såret stolthet og stor skuffelse – ikke bare hos Hans Austad, som jo åpenbart må se på dette som en kamp han var sikker på å vinne gitt hva klubben sa de var ute etter og trenger, men likevel tapte. Også andre involverte med sterk næringslivsbakgrunn ble skuffet. Hele ansettelsesprosessen blir av flere sett på som et spill for galleriet. Bedriftskompetanse foreslo den kandidaten Hege Leirfall Ingebrigtsen ønsket seg, og som altså er samme mann som ansatte henne i en annen jobb i 2009. Klubben forfekter ærlighet og tydelighet, og det vi får servert i denne prosessen er det stikk motsatte.

Jeg gjentar at det ikke har vært mulig å få bekreftet verken fra Austad eller Ingebrigtsen at han hadde søkt, men andre kilder er helt klar på at han var «den andre kandidaten» da det gjensto to. Og hvorfor skulle han ellers forlate klubben kort tid etter at han hadde blitt gjenvalgt?

Nå skal selvsagt Frode Thomassen få områ seg og starte i jobben. Dersom han er enig i de av oss som mener Glimtmiljøet er både lukket og preget av innavl, vil han fort skjønne at dette er et inntrykk som det skal bli tøft å endre på. Ikke minst på grunn av ansettelsen av ham selv. Vi har sett nok kompisansettelser på Aspmyra nå.

PS: Kanskje spare 150 000 kroner ved å droppe Bedriftskompetanse neste gang?

Fra venstre: Frode Thomassen, Hans Austad og Hege Leirfall Ingebrigtsen. (Foto: Per-Inge Johnsen og Stamina).
Fra venstre: Frode Thomassen, Hans Austad og Hege Leirfall Ingebrigtsen. (Foto: Per-Inge Johnsen og Stamina).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *