6
sep
2017
12
Barnefotball, illustrasjonsbilde fra 2013. Foto: Per-Inge Johnsen.

Glimt bør starte trenerakademi

En av de store utfordringene i talentutviklingen i norsk fotball er mangel på gode trenere. I barnefotballen er ungene helt prisgitt ivrige foreldre. Dette står i skarp kontrast til alle honnørordene om at de yngste må få de beste trenerne. Så hva bør gjøres? Jo Bodø/Glimt bør etablere et trenerakademi.

Et trenerakademi i Bodø/Glimt kan være en perfekt arena for de som kunne tenke seg å gjøre en bedre jobb som trener og utvikle seg i rollen enten ambisjonene er å bli en ny Øystein Gåre eller bare å bli sikrere i arbeidet med unge spillere.

Gjennom å lage et opplegg for trenere hvor Bodø/Glimt bevisst bruker mye av den kompetansen som allerede finnes i klubben, kan klubben gå i front i arbeidet med å heve kvaliteten på treningshverdagen til stadig flere spillere.

Et trenerakademi kan også være den perfekte arena for mange av de spillerne som går gradene i klubben, men som ikke nødvendigvis har det som skal til for å nå helt opp på A-lagsnivået som spiller. Her har klubben åpenbart mye å gå på – rekrutteringen av trenere er langt fra tilfredsstillende om vi ser bort fra de som ansettes på heltid. Der er det mye kvalitet. Og altså mye å hente for et trenerakademi.

Bodø/Glimts trenerakademi bør være åpent for kandidater fra alle klubber som er interessert i å samarbeide, og en som er inne på akademiet kan gjerne være trener i en annen klubb til daglig.

Bodø/Glimts trenerakademi må være et supplement til formell trenerutdannelse i regi av Norges Fotballforbund og/eller UEFA, men akademiet kan gjerne hjelpe kandidatene fram i det offisielle løpet en trener bør gjennomføre.

Bodø/Glimts trenerakademi må gjerne ha et eget program for den typiske pappa/mamma-treneren med tett oppfølging og hjelp.

Det er utrolige mange muligheter som ligger i å tenke nytt i utviklingen av trenere, og jeg føler meg overbevist om at en satsing på de som skal lære opp og utvikle talentene vil betale seg på mange forskjellige måter.